Tournoi inter entreprise poker lille, tournoi inter entreprise poker lille